CRP og procalsitonin ved covid-19 – Antibiotika.no

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt covid-19-pasientene utvikler sekundære bakterielle infeksjoner. Kan biomarkørene CRP og procalsitonin være til hjelp? 

En  nederlandsk forskergruppe har studert utviklingen i CRP og procalsitonin hos 66 covid-19 pasienter innlagt på intensivavdeling. Halvparten av pasientene utviklet sekundære bakterielle infeksjoner. De så en tydelig forskjell i målingene for de to gruppene; for pasientene uten sekundær bakteriell infeksjon falt biomarkørene over tid, mens det tilkom en signifikant økning i både CRP og procalsitonin hos gruppen som utviklet en nosokomial bakteriell infeksjon. Procalsitonin viste seg å ha bedre testkarakteristika enn CRP ved cutoff  >1 ug/l.

Les hele rapporten publisert i tidsskriftet «Critical Care» her: Biomarkers for antimicrobial stewardship: a reappraisal in COVID-19 times?

 

Publisert 02.12.20