Sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyringen – Antibiotika.no

Sykepleierne Elin Bø Lunde og Marte Johanne Tangeraas Hansen ved Stavanger Universitetssjukehus oppfordrer sykepleiere til å  involvere seg mer i antibiotikabehandlingen. I et innlegg i Sykepleien lanserer de blant annet emneknaggen #jegbidrartilantibiotikastyring for å synliggjøre at sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyring.

Sykepleiernes funksjon i antibiotikastyringen er ikke så kjent eller anerkjent som den burde være. Tverrfaglig samarbeid må til for å sikre optimal antibiotikabruk – og kunnskapsrike sykepleiere bør sitte i førersetet. Les hele innlegget i Sykepleien Sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyringen

Foto: Sunniva Berg Eide

 

Publisert 8. desember 2020