Norsk studie – resistens hos barn – Antibiotika.no

Ved alvorlige infeksjoner må antibiotikabehandlingen ta høyde for forekomsten av resistens hos de aktuelle bakteriene. Det er lite kunnskap om forskjell i resistensmønster mellom barn og voksne. Thaulow og kollegaer har i en ny studie brukt nasjonale registerdata til å undersøke forekomst av bakterier og resistensmønster ved blodbaneinfeksjoner og hjernehinnebetennelser hos barn sammenlignet med voksne. De fant at pneumokokker hos barn var mindre følsom for flere vanlige antibiotika, inkludert penicillin og erytromycin. På den andre siden fant de mindre ESBL ved E. coli- infeksjoner hos barn sammenlignet med voksne. For barn i skolealder utgjorde gule stafylokokker så mye som halvparten av alle påviste bakterier. Fokus på høye nok penicillindoser og god antimikrobiell dekning mot stafylokokker trekkes fram som viktige fokusområder.

Studien ble publisert i The Pediatric Infectious Disease Journal 8.12.20 og kan leses her: Epidemiology and Antimicrobial Susceptibility of Invasive Bacterial Infections in Children—A Population-Based Study From Norway

 

Publisert 11.12.20