Kan antibiotikabehandling ved akutt bihulebetennelse begrenses uten økte komplikasjoner? – Antibiotika.no

Marius Skow er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Han forsker på bruken av antibiotikabehandling ved akutt bihulebetennelse (sinusitt) og komplikasjoner som kan oppstå som en konsekvens av begrenset antibiotikabruk. Dette forskningsprosjektet er en del av en større studie, BASIC, om bedre og tryggere behandling av akutt bihulebetennelse i primærhelsetjenesten.

Hva går forskningsprosjektet ut på?

I mitt prosjekt bruker vi data fra nasjonale helseregistre for å undersøke hvor mange pasienter med akutt bihulebetennelse som ble behandlet med antibiotika i primærhelsetjenesten i perioden 2012-2019. Jeg vil også kartlegge komplikasjoner ved bihulebetennelse og undersøke om hyppigheten av disse påvirkes av bruken av antibiotika.

Hva er bakgrunnen for forskningen?

Antibiotikaresistens er et økende problem over hele verden. Bruk av antibiotika øker faren for at resistens skal oppstå og opprettholdes. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig. Bihulebetennelse er en vanlig årsak til at man oppsøker legen i Norge og den vestlige verden, og det er en sykdom som ofte blir behandlet med antibiotika selv om det ikke er nødvendig.

De fleste bihulebetennelser går over av seg selv uten  antibiotika, men noen ganger er det likevel nødvendig. I enkelte tilfeller kan det oppstå sjeldne, men alvorlige komplikasjoner dersom en infeksjon for eksempel sprer seg til øyehulen, ansiktsskjelett eller hjernen. Noen pasienter  kan også  slite med mye smerter, redusert arbeidsevne eller andre plager som krever oppfølging av spesialist. Vil en redusert bruk av antibiotika føre til flere tilfeller av slike komplikasjoner?

Hva håper du å finne ut med forskningen?

Jeg håper det viser seg at pasienter og leger bruker mindre antibiotika enn tidligere, men at dette ikke fører til flere kompliserte infeksjoner. Jeg håper også at vi etter hvert kan finne ut av hvilke pasienter som  er mer utsatt for komplikasjoner eller kompliserte forløp, slik at vi kan gi riktig behandling til alle.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Det er viktig fordi overforbruk av antibiotika i ytterste konsekvens kan føre til at behandling vi har i dag ikke lenger virker. Enkle og vanlige infeksjoner utgjør en stor del av antibiotikabruken i Norge, og det kan ha stor effekt å redusere antibiotikabruk ved sykdommer som går over av seg selv.

Hva motiverer deg til å forske?

Personlig synes jeg det er spennende og utfordrende å drive med forskning. Med et mer idealistisk perspektiv vil jeg si at motivasjonen er å kunne bidra til kunnskap som gjør håndtering av vanlige infeksjoner tryggere for pasientene våre på kort og lang sikt.

Hva vet du i dag som du ikke visste da du begynte å forske?

At tålmodighet er minst like viktig som pågangsmot i vitenskapen.

Forskningsprosjektet er planlagt ferdigstilt innen 2023, og vi ser frem til resultatet!

Marius SKow
Foto: UiO