Norsk studie – antibiotikaprofylakse ved hemiprotese etter hoftebrudd – Antibiotika.no

Forskere ved Nasjonalt Hoftebruddregister har studert etterlevelse av retningslinjene for antibiotikaprofylakse. 

For å forebygge postoperative infeksjoner er det essensielt at antibiotikaprofylakse med riktig middel blir gitt på riktig tid. Forskere ved Nasjonalt Hoftebruddregister har studert dette hos 13 329 pasienter i Norge som fikk hemiprotese etter hoftebrudd i perioden 2011 til 2016. Anbefalingene i den  norske retningslinjen for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten publisert i 2013  ble brukt som gullstandard for korrekt bruk. Forskerne fant at gjennom hele studieperioden ble valg av antibiotikum og dosering stadig mer korrekt. Likevel var bruken av profylakse i henhold til retningslinjene bare ved tre av fem inngrep ved studieslutt, og det var store forskjeller mellom sykehusene.

Studien ble publisert i BMJ Open i mai 2020 og kan leses i sin helhet her:

Compliance with national guidelines for antibiotic prophylaxis in hip fracture patients: a quality assessment study of 13 329 patients in the Norwegian Hip Fracture Register

 

Publisert 05.01.202