Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN – Antibiotika.no

Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt prosjekt midt i en pandemi?

Enkle målinger, gode eksisterende rutiner og avsatt tid er svaret ifølge sykepleierne og legene ved avdelinga. I dag har over 70% av alle pasientene som står på intravenøs antibiotika en tentativ sluttdato.

Les mer på nettsidene til Pasientsikkerhetsprogrammet Kortere behandlingstid med intravenøs antibiotika

F.v: Sykepleier Ranveig Langseth, sykepleier Annie Sjursen og LIS-lege Erlend Isaksen
Foto: Frode Abrahamsen, kommunikasjonssenteret ved UNN

 

Publisert 11. januar 2021