Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning – Antibiotika.no

Syv batcher av Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor produktet fra markedet.

Legemiddelverket anbefaler at bruken av Zerbaxa hos pasienter umiddelbart avbrytes, og alternativ behandling vurderes.

Fem av disse batchene testet positivt for Ralstonia picketti, en bakterie som finnes ofte i jord og vann. Som et føre-var tiltak tilbakekaller produsenten all Zerbaxa som er innenfor utløpsdato. Det er en potensiell sikkerhetsrisiko for at disse kan forårsake alvorlige helsekonsekvenser, spesielt hos høyrisikopasienter, som for eksempel pasienter med nedsatt immunforsvar og kritisk syke pasienter.

Les mer på Legemiddelverkets nettsider Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning og «Kjære helsepersonell»-brev utarbeidet av produsenten av Zerbaxa, MSD.

 

Publisert 11. januar 2021