Penicillinallergi – fake news? – Antibiotika.no

10-15 % av pasienter angir at de er er allergiske mot penicillin. Feilaktig diagnostisert penicillinallergi kan hindre optimal behandling, og øke risikoen for resistensutvikling. CAVE penicillin skal ikke settes uten godt grunnlag, og det er viktig å utrede de som allerede har fått denne merkelappen.

Penicillinallergi kan utredes ved de fleste av landets sykehus.

Les mer om penicillinallergi på nettsidene til Oslo Universitetssykehus Penicillinallergi – fake news?

 

Publisert 19. januar 2021