Digitale møter mellom KAS og sykehusene – Antibiotika.no

Denne uken startet KAS en digital besøksrunde til alle landets sykehusene for å følge opp arbeidet med antibiotikastyring.

Sykehusene har fått tilbud om en oppfølging etter revisjonene som ble gjennomført i 2017-2019. Målet for dette initiativet er å tydeliggjøre sykehusledelsens rolle, bidra til implementering av anbefalingene fra revisjonen, samt å oppmuntre til videre utvikling av antibiotikastyring i konkurranse med covid-19 og andre oppgaver. Oppfølgingen skjer i form av tre møter der det første møtet er en oppdatering av status, det andre møtet et arbeidsmøte for å operasjonalisere det videre arbeidet og det tredje møtet er en oppsummering og gjennomføres etter tre til seks måneder. På møtene deltar antibiotikateamet og fagdirektør, samt at regionalt helseforetak (RHF) og kompetansesenter for smittevern (RKS) er invitert som tilhørere. Først ut var AHUS og Telemark som hadde møter denne uken.

På denne siden kan du lese mer om oppfølgingsmøtene og se planen for besøksrunden: Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021-2022 – Antibiotika.no

 

Publisert 3. februar 2021