Antibiotikabruken er redusert med hele 33 prosent siden 2012 – Antibiotika.no

Regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens hadde et mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent i perioden 2012 til 2020 – og dette ambisiøse målet er nå nådd, viser tall fra Apotekforeningen.

Tallene viser at det er en positiv utvikling både i primær- og spesialisthelsetjenesten, men at det er primærhelsetjenesten og fastlegene som har bidratt til størst reduksjon.
Sigurd Høye, leder for ASP, sier det er flere grunner til at antibiotikabruken har gått ned, særlig det siste året. Strenge smitteverntiltak under koronapandemien har redusert forekomsten av andre infeksjoner, særlig luftveisinfeksjoner. Det er også høyere terskel for å oppsøke fastlegen, og fastlegekontorene holder som regel stengt for pasienter med feber/ luftveisinfeksjoner. Dette fører til at folk i større grad ser an situasjonen hjemme.

Det er forventet at antibiotikabruken vil øke litt etter koronapandemien, men forhåpentligvis vil de gode smittevernrutinene bli med oss videre, slik at færre blir syke av luftveisinfeksjoner.

Artikkelen er bak betalingsmur, Aftenposten.no. Et viktig mål i Helse-Norge er nådd – mye takket være koronaen (04.02.2021).