Antibiotikabruken er redusert med over 30 prosent – Antibiotika.no

Ferske tall Apotekforeningen har hentet inn viser at bruken av antibiotika i befolkningen er redusert med 33 prosent siden 2012. 

I regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens ble det satt et ambisiøst mål om at antibiotikabruken i befolkningen skulle reduseres med 30 prosent målt pr 1000 innbygger fra 2012 til 2020. Tallene fra Apotekforeningen viser at målet er nådd med god margin.

Les saken på Apotekforeningens nettsider: Antibiotikabruken redusert med over 30 prosent

 

Publisert 10. februar 2021