«Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien» – Antibiotika.no

Ny artikkel publisert i Tidsskriftet om «Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien» av Sigurd Høye og Hege Salvesen Blix.

Resultatene viser at antibiotikabruken har falt betydelig i pandemiperioden, og at dette stort sett skyldes lavere bruk i primærhelsetjenesten.

Les hele artikkelen her; Tidsskriftet.no. Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien (12.02.2021)