Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika? – Antibiotika.no

Definisjonene for kategorisering av bakteriers følsomhet for antibiotika ble endret i 2019. Hva betyr det for valg av antibiotika og dosering i klinisk praksis? 

Hvorvidt et antibiotikum kan drepe eller hemme en bakterie beskrives med følsomhetskategorier. Kategorien «S» (sensitiv) betyr at en bakterie er følsom for et antibiotikum, dvs. at middelet er effektivt i behandlingen av infeksjonen bakterien har forårsaket. En annen kategori er «R» (resistent) som betyr at en bakterie er motstandsdyktig mot et antibiotikum, dvs. at middelet er ineffektivt i behandlingen av infeksjonen med den aktuelle bakterien. En tredje kategori er «I» som nå har fått en ny definisjon. «I» betyr nå følsom ved økt eksponering for antibiotika på infeksjonsstedet. Det betyr at middelet er effektivt om dosen eller doseringen økes, infusjonstiden forlenges eller antibiotikumet oppkonsentreres på infeksjonsstedet (typisk i urinveiene).

Ønsker du mer informasjon om den nye definisjonen for «I» kan du bruke materiellet under:

Blogginnlegg fra OUS`ekspertsykehus: Bakterier kan være følsomme – men har de følelser?

Nedlastbar power point presentasjon: Nye definisjoner for S-I-R _en kort innføring

Artikkel Tidsskriftet Norske Legeforening, 9. september 2019: Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen

 

Lenke til filmen: «Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika?»

 

Faginstanser på området:

Den endrede definisjonen for «I» er utviklet av EUCAST,  European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

og tilrettelagt til norske forhold ved AFA, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse