Opptak av webinar: antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd – Antibiotika.no

Den 18.3. holdt KAS i samarbeid med Norsk forening for infeksjonsmedisin et webinar om nye anbefalinger for antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd.

Arbeidet med å revidere dette kapittelet i retningslinjen er i sluttfasen. Bidragsytere har vært et kompetent fagnettverk av ortopeder, infeksjonsmedisinere, mikrobiolog og farmasøyt. I webinaret presenteres sentrale problemstillinger og de nye anbefalingene. Eirik M Indrebø, infeksjonsoverlege ved Akershus universitetssykehus, er kapittelansvarlig for «Ben- og leddinfeksjoner» og holder innlegget og Per Espen Akselsen ved KAS er møteleder.

Her kan du lese mer om oppdateringen av retningslinjen: Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus – informasjon om prosjektet – Helsedirektoratet

 

Lenke til opptaket: Webinar 18.3.21 antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd

 

Publisert 19.03.21