Mangel på Selexid inj – Antibiotika.no

Det er meldt om mangel på Selexid (mecillinam) injeksjon. Ny levering til Norge forventes i månedsskiftet mai/juni 2021. 

Bakgrunnen er råvaremangel, og det er ikke mulig å få tak i utenlandske pakninger.

Mecillinam er ikke omtalt som behandlingalternativ ved urinveisinfeksjoner i nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, men preparatet benyttes likevel i flere av landets sykehus.

Retningslinjene for behandling av urinveisinfeksjoner i sykehus ble oppdatert 15. mars 2021. Informasjon om de viktigste endringene finner du her: Presentasjon av reviderte anbefalinger for urinveisinfeksjoner

 

Publisert 25. mars 2021