Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak – Antibiotika.no

Folkehelseinstituttet publiserte 25. mars en oppdatering av rapporten fra 2014. 

Rapporten oppsummerer ny kunnskap om resistens hos og mellom mennesker, dyr og i miljøet og vektlegger et helhetlig Én helse – perspektiv. En sentral utfordring er at vi ikke har nok kunnskap om hvordan vi kan redusere behovet for antibiotika, øke treffsikkerheten ved antibiotikaforskrivning og hindre spredning av resistente bakterier i helsetjenesten.

De konkrete målene i Regjeringens strategi mot antibiotikaresistens (2015-2020) er i stor grad oppnådd med tanke på redusert forbruk av antibiotika i helsetjenesten. Ekspertgruppen finner det ikke hensiktsmessig å anbefale nye, spesifikke mål for generell reduksjon av antibiotikabruken hos mennesker, men foreslår en rekke tiltak som kan forbedre kvaliteten av forskrivningen. Videre understreker de betydningen av å følge opp og videreutvikle handlingsplanen for et bedre smittevern innenfor helsetjenesten.

Rapporten kan leses her: Antibiotikaresistens – Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020

 

Publisert 26. mars 2021