Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

Jorunn Thaulow er utdannet spesialist i øre-nese-hals sykdommer, og har tidligere jobbet på øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og Rikshospitalet. Hun har også jobbet som fastlege, samt flere år ved Oslo skadelegevakt. I tillegg til jobben som forsker ved UiO har hun det siste året jobbet som bydelsoverlege i Oslo med håndtering av pandemirelaterte problemstillinger.

Thaulow har siden 2020 vært ansatt som forsker på forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) som ser på håndtering av akutt bihulebetennelse i allmennpraksis ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP).

Hva går forskningsprosjektet ut på?

Prosjektet skal se på hvordan bihulebetennelse og bihuleplager oppleves og håndteres i norsk allmennpraksis, både fra fastlegens og pasientens perspektiv. Jeg skal intervjue pasienter og fastleger med ulike erfaringer på området. Jeg ønsker også å finne ut hvordan befolkningen generelt ser på bihulebetennelse gjennom en stor spørreundersøkelse. I tillegg skal vi hente ut data fra fastlegenes journalsystem. Dette vil blant annet si oss noe om hvordan bruken av antibiotika sammenlignet med annen behandling mot bihulebetennelse er i dag, og hvordan dette har forandret seg de siste årene.

Hva er bakgrunnen for forskningen?

Antibiotikaresistens er ifølge WHO nå blant de største helsetruslene i verden, og WHO og norske helsemyndigheter har som mål å redusere unødvendig antibiotikabruk for å minimere risikoen for ytterligere resistensutvikling. Bihulebetennelse er en vanlig årsak til legesøkning og en av de tilstandene som ofte unødvendig blir behandlet med antibiotika i allmennpraksis.

Hva håper du å finne ut med forskningen?

Norske helsemyndigheter har utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens med målsetning om 30 prosent reduksjon i antibiotikabruk fra 2012 til 2020. Prosjektet vil gi noen svar på hvordan endringen av antibiotikabruk mot bihulebetennelse har vært de siste årene, samt bidra til en videreutvikling av retningslinjene.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Vi vet at det fortsatt brukes mye unødvendig antibiotika mot bihulebetennelse. Jeg håper derfor at dette prosjektet kan bidra til en økt fokus på problemstillingen, og på den måten bidra til en ytterligere reduksjon i forskrivningen av antibiotika og utviklingen av resistens.

Hva motiverer deg til å forske?

Motivasjonen ligger i muligheten til å fordype seg på et lite felt. Etter mange år i klinisk praksis er dette er privilegium. Jeg synes også det er motiverende å kunne bidra til fokus på høy faglig kvalitet og et ønske om å hele tiden bli enda bedre på det vi gjør.

Hva vet du i dag som du ikke visste da du begynte å forske?

At selve prosessen med å gjennomføre en doktorgrad er en minst like stor del av læringsutbyttet som de resultatene man til slutt ender opp med.

Forskningsprosjektet vil være ferdigstilt innen utgangen av 2024, og vi ser frem til resultatet!

Foto: Kjersti Waskaas
Foto: Kjersti Waskaas