Trenger du verktøy til arbeidet? – Antibiotika.no

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, og kan dermed skreddersys til eget bruk. Oslo Universitetssykehus (OUS) deler en rekke interne prosedyrer og andre styrende dokumenter med almennheten gjennom internettutgaven av sitt elektroniske håndboksystem, e-Håndboken. 

Dokumentene fra A-teamet er tilgjengelig her: eHåndbok – Tips fra antibiotikateam (ous-hf.no)

Antibiotikateamets beskrivelse av de aktuelle dokumentene:

Veileder for antibiotikastyring
Veilederen oppsummerer det antibiotikateamet mener er sentralt å kjenne til når man skal jobbe med antibiotikaforbruk på systemnivå.

Tiltakspakker for enhetsledere, sykepleiere og kliniske farmasøyter
Mange synes det er vanskelig å vite hva de kan gjøre for å bidra til god antibiotikabruk, og tenker at det er kun behandlende lege som kan gjøre noe for å bedre antibiotikabruken i en enhet. Det er riktig at disse er sentrale, men alle yrkesgrupper kan bidra. Antibiotikateamet har derfor laget konkrete, enkle presentasjoner for enhetsledere, sykepleiere og kliniske farmasøyter.

Audits
Audits gir vanligvis innsikt i enhetens utfordringer med antibiotikabruk. Audits er definert som en systematisk gjennomgang av praksis. Audits kan for eksempel være rettet mot spesielle legemidler, diagnoser eller pasientgrupper. Audits krever litt planlegging, og det kan derfor være kjekt å få noen praktiske tips i starten. Antibiotikateamet har derfor laget konkret informasjon om hvordan man går frem for å komme i gang med audits.

 

Foto: medlemmer i A-teamet ved Oslo Universitetssykehus (sammenstilt av Christine Evensen, kommunikasjonsavdelingen OUS)

Publisert 20. april 2021