Brukerundersøkelse – antibiotika.no/ASP – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) driver denne nettsiden, antibiotika.no/ASP.

Vi ønsker å bli stadig bedre på å spre kunnskap om antibiotika, resistens og tiltak mot resistens, og vil derfor vite hva du synes om nettsiden.

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare på denne brukerundersøkelsen: https://nettskjema.no/a/196177

Tusen takk!

Foto: Pixabay