ASP Årsrapport 2020 – Antibiotika.no

2020 har også for ASP vært et annerledesår. Covid-19-pandemien har påvirket mange av våre aktiviteter – arrangementer har blitt avlyst eller utsatt, og mye av virksomheten er flyttet over på digitale plattformer. Vi opplever at vi har klart å omstille oss, og vi tror at noe av omstillingen og erfaringen fra i år kan komme godt med i våre fremtidige aktiviteter. E-læringskurs og digitale møter gir mulighet til å nå langt og bredt
med våre kvalitetsforbedringstiltak.

Ønsker du å finne ut mer om hva vi har holdt på med i året som har gått?

Les årsrapporten for 2020 her: Årsrapport 2020