Fersk artikkel fra KAS og KORSN – Antibiotika.no

KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i JAC AMR

I 2017 – 2019 gjennomførte KAS og Helse Nord RHF, i samarbeid med Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN),​​ revisjoner av antibiotikastyringsprogrammene i alle norske sykehus. Relevante dokumenter ble gjennomgått, og nesten 450 ledere og helsearbeidere ble intervjuet.

Hovedfunn var at strukturer som antibiotikateam og mandat for arbeidet var på plass. Målet om 30% reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika var godt etablert, og retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus velkjent.  Det var imidlertid mangel på oppfølging i lederlinjen, og tiltak for å optimalisere antibiotikabruken. Sykehusene fikk derfor generelt råd om styrke disse områdene, og samtidig jobbe for etablering av mål og tiltak i kliniske enheter og styrking av sykepleiernes rolle.

KAS, Helse Nord RHF og KORSN brukte syv arbeidsdager per revisjon (median) og den totale kostnaden for revisjonene ble beregnet til  134 000 euro.

 

Artikkelen kan du lese her: Nationwide audit and feedback on implementation of antibiotic stewardship programmes in Norwegian hospitals

 

Publisert 19.05.21