RASKe resultater i Agder – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruket i Agder er i gjennomsnitt redusert med 10,5 prosent i intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser vi på ulike typer sykehjem, har sykehjem med både korttids- og langtidsplasser redusert antibiotikakjøp med 9,8 prosent, korttidsinstitusjoner har hatt ingen endring, mens langtidsinstitusjonene har hatt formidable 20,8 prosent reduksjon.

RASK Agder ble sparket i gang i Kristiansand onsdag 23. oktober 2019, hvor det var gruppediskusjoner omkring antibiotikaforbruk og faglige innlegg om forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem. Senere har sykehjemmene jobbet med å redusere unødvendig antibiotikaforbruk, og 24. november 2020 ble det gjennomført webinar for oppsummering av erfaringer og for å stake ut kursen videre. Deltakende sykehjem fikk også tilsendt 12-månedersrapport for intervensjonsåret.

Forebygging av antibiotikaresistens er et kontinuerlig arbeid og nå fortsetter det viktige arbeidet med å fremme forebygging, korrekt diagnostikk og korrekt behandling av infeksjoner for å unngå unødvendig antibiotikabruk.