RASKe resultater i Møre og Romsdal – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruket i Møre og Romsdal er i gjennomsnitt redusert med 14 prosent i RASK intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser vi på ulike typer sykehjem, har sykehjem med både korttids- og langtidsplasser redusert antibiotikakjøp med 10 prosent, langtidsinstitusjonene har redusert med 23,9 prosent mens korttidsinstitusjoene har hatt formidable 29,2 prosent reduksjon.

RASK Møre og Romsdal ble sparket i gang i Molde tirsdag 26. november 2019, hvor det var gruppediskusjoner omkring antibiotikaforbruk og faglige innlegg om forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem. Senere har sykehjemmene jobbet med å redusere unødvendig antibiotikaforbruk, og torsdag 17. desember 2020 ble det gjennomført webinar for oppsummering av erfaringer og for å stake ut kursen videre. Deltakende sykehjem fikk også tilsendt 12 månedersrapport for intervensjonsåret.

Forebygging av antibiotikaresistens er et kontinuerlig arbeid og nå fortsetter det viktige arbeidet med å fremme forebygging, korrekt diagnostikk og korrekt behandling av infeksjoner, for å unngå unødvendig antibiotikabruk.