Webinar for A-teamene 26. mai – Antibiotika.no

26.mai kl 12.00 – 13.30 arrangerte KAS webinar for A-teamene. Tittelen på webinaret var «Antibiotikastyring – fra prosjektering til praktisering»

Opptak av webinaret er tilgjengelig her:

 

Program:

12.00 – 12.20  Velkommen/Nytt fra KAS v/Marion Neteland og Per Espen Akselsen (KAS)

12.20 – 12.35  Strukturerte antibiotikanotater – et nyttig redskap? v/June Høgli (KORSN) og Hans Erling Simonsen (Nordlandssykehuset HF)

12.35 – 12.50  En fot i døren til de kliniske enhetene v/Brita Skodvin (Helse Bergen HF og KAS)

12.50 – 13.05  Fra kutt til kvalitet – hvordan måler vi? v/Ingrid Smith (KAS)     

13.05 – 13.20  Aktiv forbedringsledelse i antibiotikastyring v/Haakon Lindekleiv og Jeanette S Johansen (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

13.20 – 13.30  Diskusjon og oppsummering

 

Oppdatert 27. mai 2021