Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika ved infeksjoner i ben og ledd – Antibiotika.no

Sykehusretningslinjene for antibiotikabehandling av ben- og leddinfeksjoner er oppdatert. Det er gjort endringer på inndeling, skillet mellom akutt og kronisk er fjernet, og spondylodiskitt er nytt underkapittel. Behandling av proteseinfeksjoner er inndelt etter hvilken kirurgisk tilnærming som velges.

Eirik Müller Indrebø, som er infeksjonsmedisiner og overlege ved Akershus Universitetssykehus, har ledet arbeidet og hatt med seg et bredt fagnettverk fra sykehusene (ortopeder, infeksjonsmedisinere mm). Les mer om oppdateringen i Dagens medisin Nye anbefalinger for bruk av antibiotika

 

Publisert 7. juni 2021