Legeforeningens kvalitetspris – intervju med ASP-leder – Antibiotika.no

I forbindelse med tildeling av Kvalitetsprisen har Legeforeningen intervjuet ASP-leder, Sigurd Høye, og han benytter anledningen til å takke dem som har gjort prosjektet mulig.

Intervjuet kan leses på legeforeningen.no, publisert 07.06.2021: kvalitetspris til antibiotikasenteret for primarmedisin

Foto: Sigurd Høye