Ny artikkel: Antibiotikaresistens ved UVI hos barn i Norge – Antibiotika.no

Vi har tidligere ikke hatt oversikt over resistensdata fra urinveisprøver fra norske barn, men nå har Thaulow og medarbeidere publisert dette i en artikkel i Tidsskrift for den Norske Legeforening

De fant at Escherichia coli  var noe hyppigere hos barn (85 % av isolatene) sammenlignet med hos voksne, og at resistensratene for E coli påvist i urin hos barn var høyere for trimetoprim (27,0 %) og lavere for ciprofloksacin (5,7 %) enn hos voksne.

For øvrige utvalgte antibiotika fant de følgende resistensrater for E. coli påvist i urin hos barn:
nitrofurantoin (0,5 %)
mecillinam (4,0 %)
cefaleksin (4,3 %)
amoksicillin-klavulansyre (7,2 %)
trimetoprim-sulfametoksasol (24,1 %)

Artikkelforfatterne konkluderer med at pivmecillinam og amoksicillin-klavulansyre fortsatt bør være blant førstevalgene ved peroral behandling av øvre urinveisinfeksjon hos barn, og at man må vurdere om cefaleksin bør inkluderes som et likestilt førstevalg. Ved nedre urinveisinfeksjon bør pivmecillinam og nitrofurantoin være førstevalg. Trimetoprim og trimetoprim-sulfametoksasol bør helst kun benyttes etter resistensbestemmelse.

Studien baserer seg på dyrkningsprøver  av urin fra barn i alderen 0 til 17 år registrert i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) i perioden 2013–17. Dataene er sammenlignet med data fra urinisolat fra voksne.

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge

 

Publisert 15. juni 2021