Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020 – Antibiotika.no