Undervisningsopplegg for antibiotikasmarte sykepleiere – Antibiotika.no

– Sykepleiere forskriver ikke antibiotika, men er viktige premissleverandører i avgjørelsen rundt forskrivningen, sier Anne Britt Mølsæter, rådgiver i ASP.
ASP har derfor i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstituttet (FHI) laget et undervisningsopplegg rettet mot sykepleierstudenter om rasjonell antibiotikabruk, antibiotikaresistens og smittevern.

Sykepleien har publisert en artikkel om undervisningsopplegget som du kan lese her: Antibiotika eller ikke: – Sykepleiere spiller en viktig rolle (sykepleien.no)

Undervisningsopplegget finner du her: Ressursbank for sykepleiere