Spørreundersøkelse om gratis kurs for ansatte i hjemmetjenesten – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) planlegger å tilby et kurs for ansatte i hjemmetjenesten omkring antibiotikabruk, antibiotikaresistens, forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner. Kurset er tenkt å være gratis og vil tilbys hjemmetjenesteansatte i hele landet.

I forbindelse med utvikling av kurset ønsker vi innspill fra fastleger om hvordan samspillet med hjemmetjenesten omkring pasienter med infeksjon fungerer i dag, slik at kursets innhold og form blir best mulig tilpasset tjenestens behov og ressurser. Vi har derfor utviklet en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen er anonym og tar kun 2-3 minutter å svare på:

https://nettskjema.no/a/aha-fastlege

Vi setter stor pris på om dere som jobber som fastleger kan svare på skjemaet, og send det gjerne videre til andre bekjente som er fastleger også.

Spørreundersøkelsen vil være åpen for svar til 1. September.