Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert – Antibiotika.no