Artikkel om penicillinallergi i tidsskriftet Sykepleien – Antibiotika.no

En av ti pasienter har cave penicillin i journalen, men utredning viser at allergien ofte ikke er reell. 

I en artikkel i Sykepleien beskrives den kliniske utfordringen i møtet med pasienten med merkelappen «cave penicillin», konsekvenser for den enkelte pasient og samfunnet og utredning av denne tilstanden. Et forbedringsprosjekt gjennomført ved Infeksjonsseksjonen ved Haukeland universitetssykehus omtales også.

Artikkelen kan du lese her: – For mange har cave penicillin i journalen

 

Publisert 13.07.21