pest-POSTEN om antibiotika og antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Siste utgave av pest-POSTEN har antibiotika og antibiotikaresistens som tema, og mye spennende lesing:

Antibiotikahistorikk, intervju med Martin Steinbakk, highlights fra nye kapitler i retningslinjen, info om et nytt antibiotikum, antibiotikamangel, frontlinjeforskning, og litt om hva AFA-gruppen driver med.

pest-POSTEN er et medlemsblad for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM), men er tilgjengelig for alle.

Les mer i pest-POSTEN Nr. 2, 2021

Publisert 12. august 2021