Antimicrobial stewardship interventions: a practical guide – Antibiotika.no

WHO har utarbeidet en praktisk guide til antibiotikastyring. Guiden beskriver 10 av de mest brukte intervensjonene og skal gjøre det enklere å velge hvilken intervensjon som passer i ulike situasjoner.

Guiden er bygd opp slik at ledere og klinikere kan lære om de mest brukte intervensjonene, evidensen som ligger til grunn samt viktige vurderinger mtp implementering.

Du finner guiden her: Antimicrobial stewardship interventions: a practical guide

Publisert 23. august 2021