Oppfølgingsmøtene er i gang igjen – Antibiotika.no

I løpet av 2021 vil vi ha gjennomført oppfølgingsmøter med alle landets helseforetak/private ideelle sykehus mtp antibiotikastyring. Invitasjoner til høstens møter sendes ut fortløpende. Vi gleder oss til mange gode diskusjoner utover høsten!

Mer informasjon om oppfølgingsmøtene samt referater fra gjennomførte møter er tilgjengelig her: Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021-2022

Fredag 27. august hadde vi møte med antibiotika-teamene ved Akershus Universitetssykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og St. Olavs Hospital HF med hovedfokus på erfaringsutveksling.

Publisert 30. august 2021