Webinar 21.09: Antibiotika til barn – praktiske utfordringer i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi arrangerer derfor webinar, 21.09 kl. 11.30-12.00, for å belyse noen av problemstillingene som oppstår, og si noe om hvordan de kan håndteres.

Målgruppen for webinaret er helsepersonell i primærhelsetjenesten, men arrangementet er åpent for alle.

Program:
Hvordan få barn til å ta antibiotika?
v/ Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo

Må barn med infeksjon ta CRP-test?
v/ Ingrid Keilegavlen Rebnord, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin

Møteleder: Sigurd Høye, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

Lenke til webinaret 21.09 kl. 11.30-12.00:
https://uio.zoom.us/j/68134553876?pwd=UlBYT1hDWnJIbTdIeHZTbml4azQ2QT09