Bedre antibiotikabruk i Skandinavia – hva kan vi lære på tvers av landegrensene? – Antibiotika.no

De skandinaviske landene har mye til felles, blant annet lav grad av antibiotikaresistens, lavt antibiotikaforbruk og terapitradisjoner som skiller seg fra store deler av verden. Så langt har det vært lite samarbeid på tvers av landegrensene.

Mandag 20. september gjennomførte vi et oppstartsmøte for skandinavisk samarbeid der ASP og KAS utvekslet erfaringer med svenske og danske kollegaer.  Vi identifiserte flere områder vi med fordel kan samarbeide om, og ser frem til fortsettelsen!

Publisert 21. september 2021