Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar – Antibiotika.no

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de kan håndteres, og arrangerte derfor et 30-minutters webinar, 21.09.2021.

Programmet var som følger:

Hvordan få barn til å ta antibiotika?
v/ Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo

Må barn med infeksjon ta CRP-test?
v/ Ingrid Keilegavlen Rebnord, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin

Du kan se presentasjon av webinaret her:

Antibiotika til barn – praktiske utfordringer i primærhelsetjenesten (YouTube)

Tusen takk til Cathrine Kjeldby-Høie og Ingrid Keilegavlen Rebnord for flotte presentasjoner og gjennomføring!