Norge har nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker – Antibiotika.no

NORM-rapporten for 2020 er publisert, og viser at det siden 2012 har vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge. Tallene fra NORM viser en reduksjon på 32 prosent. Vi har dermed nådd Regjeringens strategimål om redusert antibiotikabruk for perioden 2015-2021.

I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier. Resultatene som presenteres i rapporten, viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyr-holdet og i helsevesenet. Folkehelseinstituttets omtale av årets rapport kan leses her: NORM-rapporten 2020: Plutselig har vi nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker

Les hele rapporten på NORM NORM-VET 2020

Publisert 22. september 2021