Opptak av webinar 23. september – Antibiotika til barn i sykehus – Antibiotika.no

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår i sykehus, og arrangerte derfor et 30-minutters webinar, 23. september 2021.

Presentasjoner:
Er antibiotikabehandling til barn tilpasset resistenssituasjonen?
v/ Christian Magnus Thaulow, Helse Bergen HF

Hvordan optimalisere? Iv-po switch og varighet av behandling
v/ Per Kristian Knudsen, Oslo Universitetssykehus HF

Møteleder var Claus Klingenberg, Universitetssykehuset Nord Norge HF

 

Publisert 24. september 2021