Webinar om antibiotikabehandling ved febril nøytropeni – Antibiotika.no

Tirsdag 26. oktober kl 12.30-13.00 er det klart for nytt webinar fra KAS. 

De reviderte retningslinjene for antibiotikabehandling til pasienter med nøytropen feber ble publisert 5. oktober, se Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

I webinaret får du høre hva som er nytt i retningslinjene, og hvordan en kan behandle febril nøytropeni poliklinisk.
Møteleder er Per Espen Akselsen fra KAS.

Lenke for oppkobling til webinar: https://vimeo.com/event/105015
(anbefalt nettleser er Chrome eller Microsoft Edge)

Program:
12.30 – 12.45   Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk til nøytropene pasienter – hva er nytt ?
                          v/ Anders E. L. Myhre, Oslo universitetssykehus HF

12.45 – 12.55   Hvordan behandle pasienter med nøytropen feber poliklinisk?
                          v/ Balazs Lundgren, Akershus Universitetssykehus HF

12.55 – 13.00   Spørsmål og oppsummering

 

Publisert 8. oktober 2021