Ery-Max kapsler utgår, erstattes av Abboticin tabletter – samme dosering – Antibiotika.no

Anbefalt dosering for Abboticin tabletter er 500mg x 2 til voksne ved de vanligste bakterielle infeksjonene. Optimal serumkonsentrasjon av erytromycin oppnås når Abboticin tabletter tas ca. 1 time før mat. En fersk utredning fra Relis forklarer om de ulike formene og formuleringene av erytromycin: Erytromycin – om tilgjenge og biotilgjenge

Hvilke erytromycin-preparat som har vært tilgjengelig på det norske markedet har endret seg ved flere anledninger, og nylig ble det varslet at Ery-Max kapsler (erytromycin-base) ikke skal produseres lenger, og avregistreres fra 1. desember 2021.
Abboticin tabletter fikk markedsføringstillatelse 1. juni 2021. Det er verdt å merke seg at disse tablettene inneholder stearat-formen av erytromycin, mens Abboticin ES tabletter som tidligere var tilgjengelig i Norge inneholdt erytromycin-etylsuksinat . Erytromycin-etylsuksinat har dårligere biotilgjengelighet og må doseres høyere enn -base eller -stearat for likeverdig effekt. Abboticin tabletter (stearat) har biotilgjengelighet som er sammenlignbar med Ery-Max kapsler, og kan brukes i samme dosering.
Abboticin mikstur inneholder fortsatt erytromycin-etylsuksinat.

Det er for tiden mangel på Abboticin tabletter i Norge. Det er derfor gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger på norske apotek.

Publisert 13. oktober 2021