Webinarer i Antibiotika-uken 2021 – Antibiotika.no

I Antibiotika-uken 2021 blir det arrangert en seminarrekke med tre lunsj-webinarer. Webinarene er et initiativ for å rette oppmerksomhet mot, og gi kunnskap om, antibiotika-resistens og -bruk.

Mer informasjon om program, og lenker for oppkobling;

Tirsdag 16. november kl 12.00 – 13.00: Penicillinallergi – praktisk håndtering

Lenke: Vimeo (Anbefalt nettleser Chrome eller Edge)

Møteleder: Brita Skodvin, KAS
Program:
12.00-12.20Penicillinallergi – praktisk håndtering på sengepost v/ Marie Bjørbak Alnæs, Haukeland Universitetssykehus
12.20-12.40A Hospital Penicillin Allergy Delabeling Programv/ Jason A Trubiano, Austin Health, Heidelberg, Australia
12.40-12.50 Penicillinallergi – utredning på medisinsk poliklinikk v/ Sammra Haider, Molde sjukehus
12.50-13.00Penicillinallergi - materiell for praktisk håndtering
Spørsmål og oppsummering
v/ Brita Skodvin, KAS

 

Onsdag 17. november kl 12.00 – 13.30: Blodbaneinfeksjoner – diagnostikk, overvåking og forebygging

Lenke: Teams

Møteleder: Nina Sorknes og Miriam Sare, FHI
Program:
12.00–12.30 Prøvetaking ved blodbaneinfeksjoner v/ Mina Øydis Høie, Vestre Viken HF, Drammen sykehus
12.30–12.50Overvåking av blodbaneinfeksjoner – Danmarks erfaringer v/ Sophie Gubbels, Statens Serum Institut, Danmark
12.50–13.00 NOHAI – status for elektronisk overvåking av HAI v/ Unni Trondsen, FHI
13.00–13.20 Penicillin/Gentamicin i behandling av sepsispasienter v/ Aleksander Rygh Holten, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
13.20–13.30Spørsmål og oppsummering

 

Torsdag 18. november kl 11.30 – 12.30: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

Lenke: Zoom

Møteleder: Sigurd Høye, ASP
Program:
11.30-11.40Oppdatert antibiotikaretningslinje - hvorfor?v/ Anders Østrem, Helsedirektoratet
11.40–12.05Oppdatert antibiotikaretningslinje – hva er nytt?v/ Ruth Davey Eig og Sigurd Høye, ASP
12.05–12.25Antibiotika – et samspill mellom lege, apotek og pasientv/ Janne Smedberg, Apotekforeningen
12.25–12.30Spørsmål og oppsummering

 

Oppdatert 15. november 2021