Opptak av webinar om antibiotikabehandling ved nøytropen feber – Antibiotika.no

De reviderte retningslinjene for antibiotikabehandling til pasienter med nøytropen feber ble publisert 5. oktober, se Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. I dette webinaret får du høre hva som er nytt i retningslinjene, og hvordan en kan behandle febril nøytropeni poliklinisk.

Program:
Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk til nøytropene pasienter – hva er nytt? v/ Anders E.L.Myhre, Oslo universitetssykehus HF
Hvordan behandle pasienter med nøytropen feber poliklinisk? v/ Balazs Lundgren, Akershus Universitetssykehus HF
Spørsmål og oppsummering

Publisert 28. oktober 2021