Materiell til markering av Antibiotika-uken 2021 – Antibiotika.no

Praktisk håndtering av penicillinallergi

Temaet for å årets antibiotikauke i sykehus er penicillin allergi. En stor andel av pasientene med merkelappen «penicillinallergi» er ikke reelt allergiske, og kan gå glipp av god behandling med penicillin. Flere av disse pasientene får i stedet behandling med mer bredspektrede antibiotika, noe som øker risikoen for seleksjon av antibiotikaresistente bakterier. Det er derfor gode grunner til å undersøke nærmere hvorvidt pasientene har en reell penicillinallergi.
KAS har i samarbeid med de fire Regionale sentrene for Astma, Allergi og Overfølsomhet (RAAO) utarbeidet materiell for en praktisk tilnærming til penicillinallergi for pasienter i sykehus:
Håndtering av penicillinallergi – en praktisk tilnærming med tilhørende pp-presentasjon

 

Kort presentasjon om penicillinallergi

Antibiotikateamet ved OUS har i samarbeid med Kompetansetjeneste for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved OUS, og KAS utarbeidet en kort presentasjon om penicillinallergi som vi har fått lov til å dele med alle sykehusene til bruk i markeringen.
Penicillinallergi – en kort presentasjon

 

Quiz

KAS har utarbeidet en quiz om temaet: Quiz om penicillinallergi
Fasit

 

Webinar om penicillinallergi

Tirsdag 16. november kl 12 – 13 arrangerer KAS webinar med tema Penicillinallergi – praktisk håndtering
Følg webinaret: Vimeo
(anbefalt nettleser: Chrome eller Microsoft Edge)

Program:
12.00-12.20Penicillinallergi – praktisk håndtering på sengepost v/ Marie Bjørbak Alnæs, Haukeland Universitetssykehus
12.20-12.40A Hospital Penicillin Allergy Delabeling Programv/ Jason A Trubiano, Austin Health, Heidelberg, Australia
12.40-12.50 Penicillinallergi – utredning på medisinsk poliklinikk v/ Sammra Haider, Molde sjukehus
12.50-13.00Penicillinallergi - materiell for praktisk håndtering
Spørsmål og oppsummering
v/ Brita Skodvin, KAS

 

«Plakat» er tilgjengelig for nedlasting her: Webinar om penicillinallergi 16.11

 

Aktuelle lenker

Studie fra Diakonhjemmet som har undersøkt påstått penicillin-allergi hos indremedisinske akutt-pasienter:
Avmerking av penicillinallergi hos akutt innlagte pasienter: en pilotstudie (readcube.com)

Artikkel av Jason A. Trubiano et.al om beslutningsstøtte til bruk ved vurdering av penicillinallergi:
Development and Validation of a Penicillin Allergy Clinical Decision Rule

Position paper fra European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2019:
Towards a more precise diagnosis of hypersensitivity to beta-lactams – an EAACI position paper

Danske retningslinjer for utredning av penicillinallergi:
Retningslinjer for udredning af antibiotika-allergi Ugeskrift Læger

CDC – Hvordan evaluere og diagnostisere penicillinallergi:
Evaluation and Diagnosis of Penicillin Allergy for Healthcare Professionals | Antibiotic Use | CDC

RELIS-utredning fra 2016 om penicilinallergi, allergiske straksreaksjoner og forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner:
Penicillinallergi eller ikke? Allergiske straksreaksjoner og forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner (relis.no)

Artikkel i Sykepleien bl.a med intervju med sykepleier ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved Oslo universitetssykehus:
– For mange har cave penicillin i journalen (sykepleien.no)

Medieomtale av penicillinallergi-prosjekt i Helse Møre og Romsdal:
https://www.nrk.no/mr/tilbyr-pasienter-a-teste-om-de-faktisk-har-penicillinallergi-1.15324432

Film fra Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i Helse Nord om allergologisk anamneseopptak:
https://raao.no/allergologisk-anamneseopptak/

 

Klok bruk av antibiotika

Ønsker dere å spre kunnskap om bruk av retningslinjene i anledning Antibiotika-uken? Vi har utarbeidet en plakat som dere gjerne må bruke: Klok bruk av antibiotika – DU kan gjøre en forskjell

Oppdatert 19. november 2021