Ny norsk studie om penicillinallergi – Antibiotika.no

Steenvoorden og kollegaer har gjennomført en studie på pasienter med merkelappen «penicillinallergi» innlagt på medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus.

Ved hjelp av en algoritme for screening av pasientene i lav og høy risiko for reell penicillinallergi og administrering av amoxicillin peroralt, kunne flere pasienter gå over til behandling med penicillin. I sin studie fant de en forekomst av penicillinallergi på 4,6%, noe som er lavere enn i lignende studier.

Studien ble publisert i BMC Infectious Diseases, og kan leses her: De-labelling penicillin allergy in acutely hospitalized patients: a pilot study

 

Publisert 9. november 2021