Har du ubrukt antibiotika liggende hjemme? – Antibiotika.no

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på apotekenes rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens.

Dette gjør vi blant annet med en egen returkampanje sammen med Apotekforeningen, der vi setter fokus på viktigheten av å returnere ubrukt antibiotika tilbake til apoteket. Når du får forskrevet antibiotika for en infeksjon, hender det ofte at pakningsstørrelser ikke samsvarer med behandlingslengden eller at du ikke trengte kuren og derfor har antibiotika til overs.

Å returnere ubrukt antibiotika er et viktig verktøy for å forebygge antibiotikaresistens.

Kuren du har fått forskrevet er skreddersydd for deg og din infeksjon og skal ikke brukes av andre. Ubrukt antibiotika skal heller ikke kastes i søpla eller skylles ned i toalettet, da dette kan skade naturen og bidra til økt resistens.

ASP har sammen med Apotekforeningen laget egne poser som du kan bruke til å returnere ubrukt antibiotika og andre medisiner. Disse kan du få på apoteket.

Den store returdagen er 18. november, men du kan returnere antibiotika og andre medisiner hele året.

Takk for at du tar vare på miljøet og bidrar i kampen mot antibiotikaresistens!