Antibiotikabruk pr 2. tertial 2021 – Antibiotika.no

Antibiotikarapportene for norske sykehus pr 2. tertial 2021 er dessverre blitt sent publisert, og pga mangler i datagrunnlaget er det foreløpig ikke utarbeidet grafer for sykehusene i Helse Vest, eller grafer som viser samlet forbruk i norske sykehus.

Sykehusapotekene i Helse Vest gikk over til nytt datasystem i august 2021, og i etterkant av dette er det ikke blitt overført data til Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk som KAS benytter som datakilde i utarbeidelsen av grafene. Så snart datagrunnlaget er komplett, vil de manglende grafene utarbeides og publiseres.

Grafer som viser utviklingen i bruk av bredspektrede antibiotika for sykehusene i Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse SørØst RHF er tilgjengelig her:
Antibiotikarapporter pr 2. tertial 2021

 

Publisert 17. november 2021