Opptak av webinar: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

I anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, arrangerte Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten».

Programmet var som følger:

  • Oppdatert antibiotikaretningslinje – hvorfor? v/ Anders Østrem, Helsedirektoratet
  • Oppdatert antibiotikaretningslinje – hva er nytt? v/ Ruth Davey Eig, ASP
  • Antibiotika – et samspill mellom lege, apotek og pasient v/ Janne Smedberg, Apotekforeningen
  • Spørsmål og oppsummering

Du kan se presentasjon av webinaret her: