Opptak av webinar om penicillinallergi – praktisk håndtering i sykehus – Antibiotika.no

I anledning antibiotikauken 2021 avholdt KAS et webinar om penicllinallergi. Opptak av deler av webinaret ligger åpent tilgjengelig her:

Om du ønsker tilgang til hele webinaret for bruk i f.eks internundervisning, kan du ta kontakt med KAS på epost antibiotika@helse-bergen.no

Program:
12.00-12.20Penicillinallergi – praktisk håndtering på sengepost v/ Marie Bjørbak Alnæs, Haukeland Universitetssykehus
12.20-12.40A Hospital Penicillin Allergy Delabeling Programv/ Jason A Trubiano, Austin Health, Heidelberg, Australia
12.40-12.50 Penicillinallergi – utredning på medisinsk poliklinikk v/ Sammra Haider, Molde sjukehus
12.50-13.00Penicillinallergi - materiell for praktisk håndtering
Spørsmål og oppsummering
v/ Brita Skodvin, KAS

 

Publisert 19. november 2021